MeiHua ChangQuan – 梅花長拳

Formas de la Escuela KengWu

MaiFu Quan – 埋伏拳

ShiZiTang – 十字趟

MeiHua ChangQuan /TaiZu ChangQuan – 梅花長拳 / 太祖長拳